Kia Logo

Allentown KIA

2340 Lehigh Street , Allentown, PA 18103

6107911900

http://WWW.ALLENTOWNKIA.COM